Dochters

{* {$dochters} wordt omgevormd tot de lijst met de dochters *} {$dochters}